Ga naar hoofdinhoud

1.   DeStijlshop.nl doet er alles aan om de levering en kwaliteit van de bestelling aan alle wensen te laten voldoen. Desondanks niet tevreden met de bestelling? Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Na deze melding heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen.

2.   Wij willen vragen voorafgaand via info@destijlshop.nl te melden dat de bestelling geretourneerd wordt. Wij stellen het op prijs indien er een korte opgaaf van reden wordt aangegeven voor het retourneren zodat wij onze producten en service kunnen verbeteren.
Destijlshop.nl zal na het ontvangen van de retourmelding het juiste afleveradres opgeven. Dit kan per bestelling verschillend zijn.

3.   De kosten voor het retour zenden zijn voor eigen rekening.

4.   Stuur met de retourzending de print of kopie mee van de bevestiging van de bestelling en vermeld daarop ook het bankrekeningnummer.

5.   Zodra de retourzending in goede staat is ontvangen storten wij het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen terug.

6.   Ruilen is mogelijk op basis van gedeelde portokosten.

7.   Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:

– er na 14 werkdagen geen melding is gemaakt dat (een deel van) de bestelling geretourneerd wordt;
– het product zichtbaar gedragen of beschadigd is. Het betreft hier een beschadiging die niet heeft kunnen ontstaan tijdens de verzending.

8.   Indien er sprake is van een verkeerd geleverde bestelling zal destijlshop.nl zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen. De kosten van het retour zenden van het onjuiste artikel worden uiteraard vergoed.

Back To Top